"Ennek a romának élettörténete segítheti a keresztény közösségeket, hogy a cigányok mentalitását és erkölcsi szokásait jobban megértsék.

Segíthet mindnyájunkat abban, hogy kiálljunk mel- lettük, és szolidaritást vállalva együtt dolgozzunk velük."

Carlo M. Martini bíboros, Milánó érseke

Cigányok Királynéja


Alapítványunk
székhelye: 2500 Esztergom, Temető út 12.
Adószáma: 18219296-2-11
Bankszámlaszáma: 12010628-01246833-00100008

Aktuális
Napi evangélium
Pályázatok
Adománykérés

Kövessen minket a Facebook-on!

Ifjúsági találkozókSzemléletformálásZarándoklatokÉlhető környezetÖngondoskodás
Bemutatkozás - Alapítók - Romapasztoráció - Projektjeink - Galéria - Partnereink - Kapcsolat - Linkajánló

Projektjeink

Találkozópont ProgramAz Emberi Erőforrások Minisztériuma "PROGRESS – Határtalan egyenlőség" projektjének célja, hogy a 10-19 éves korosztály tapasztalatokat szerezhessen, pozitív élményekkel gazdagodjon, és megismerje a hátrányos helyzetű csoportok életét.

A program a fogyatékkal élők, az etnikai megkülönböztetés, valamint a generációk közti szolidaritás témája köré épül. A program megvalósítói, a Salva Vita Alapítvány, a Boldog Ceferino Alapítvány és a Katolikus Szeretetszolgálat munkatársai esélyegyenlőségi osztályfőnöki órákat, ún. találkozópontokat szerveznek, oktatási és esélyegyenlőségi szakemberek, valamint tapasztalati szakértők (érintett emberek) részvételével. Az interaktív foglalkozásokon a diákok számára közvetlenül megismerhetővé válik az addig esetleg "idegen" csoportok élete. A megvalósítandó program ezért a Találkozópont címet viseli. A cím kifejezi a program egyik fontos alapelvét: ahhoz, hogy eredményeket érjünk el az előítéletek lebontásában, szükségesek a személyes találkozások.

Az interaktív foglalkozásokon a diákok számára közvetlenül megismerhető lesz az addig esetleg számukra nem ismert csoportok élete, ezzel részben bővülnek ismereteik, részben a tapasztalati szakértőkkel való találkozások segítségével befogadóbbá válnak. A programsorozat a tolerancia és elfogadás erősítésére és a diszkrimináció elleni küzdelem érdekében szólítja meg a diákokat, törekszik a generációk közti párbeszéd és együttműködés fejlesztésére. A Találkozópont Program egészében és minden részelemében törekszik a társadalmi előítéletek felszámolására, a meglevő sztereotípiák feloldására, érzékenyíti a fiatalokat az őket, vagy társaikat érő hátrányos megkülönböztetés felismerésére.

A program három fő eleme:

· Esélyegyenlőségi órák tartása 10-19 éves tanulók számára 2012 szeptemberétől november 15-ig.

· Országos rajz-, fotópályázat lebonyolítása általános és középiskolások számára

· A Tolerancia Nemzetközi Napján, 2012. november 16-án egész napos záró rendezvény megrendezése a Syma Csarnokban, Budapesten

Az esélyegyenlőségi órák témakörei:

"Szerinted ki öreg?"

Rendhagyó osztályfőnöki óra az idősekkel kapcsolatos előítéletek csökkentésére, az aktív öregedés népszerűsítésére, az idősek belső tapasztalatainak jobb megértésére, a nemzedékek közötti szolidaritás növelésére. A tanóra célja, hogy felkeltse az érdeklődést az idősek iránt, annak tudatosítására, hogy a generációk egymás folytatásai és egymásra utaltságuk ajándék. Az európai társadalmak "elöregedésével" elkerülhetetlen, hogy a jövő kihívásairól együtt gondolkodjon az idős és a fiatal nemzedék. A rendhagyó tanórák lehetőséget nyújtanak a fiatalok számára, hogy interaktív módon, játékos formában is foglalkozzanak az idősödés kérdésével.

"Mindenki másképp egyforma!"

Rendhagyó osztályfőnöki óra a fogyatékkal élő emberek életének megismerése, az előítéletek csökkentése céljából. Az interaktív óra keretében a diákok megismerhetik az egyes fogyatékossági csoportokat, híres fogyatékos embereket, és játékos formában sajátíthatják el a legfontosabb illemszabályokat a fogyatékos emberekkel való kommunikációban. A tapasztalati szakértőkkel való találkozás és beszélgetés, valamint a játékok során személyes élményt szerezhetnek a diákok a fogyatékos emberek mindennapjairól, és arról, hogyan lehet megküzdeni reménytelennek tűnő helyzetekkel.

"Van közöd hozzá!" "Van közöd hozzám!" "Van közöm hozzád!" ("Pinzhar man!"[Ismerj meg engem! - Romani nyelven] "Kunastyé mă!"[Ismerj meg engem! - Beás nyelven])

Rendhagyó osztályfőnöki óra a Magyarországon élő legnagyobb nemzetiségről, melynek során a diákok megtudhatják, hogy kik a romák/cigányok, honnan származnak, mi a hazai történelemben játszott szerepük, mai helyzetük, és annak okai – mindezt interaktív módon, játékok, beszélgetések, filmek segítségével. Kiemelt célunk, hogy az általánosan elterjedt negatív sztereotípiákkal szemben pozitív példákat, életutakat mutassunk be, és hogy a diákok megértsék az előítéletes magatartás, vélekedés romboló következményeit.

A program honlapja: www.talalkozopont.hu

A program Facebook oldala: www.facebook/talalkozopont

Ezt a programot a PROGRESS Közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007-2013) támogatja. A programot az Európai Bizottság irányítja. Azért hozták létre, hogy pénzügyileg támogassa az Európai Unió foglalkoztatás, szociális ügyek és esélyegyenlőség terén kitűzött céljainak megvalósulását, hozzájárulva ezáltal az Európa 2020 Stratégia e területhez kapcsolódó törekvéseinek teljesüléséhez. A hétéves program megcélozza az összes olyan érintettet, aki segíthet alakítani a megfelelő és hatékony munkaügyi és szociális törvényhozás és irányvonalak fejlesztését, az EU27 és az EFTA-EEA országokban, a csatlakozás előtt álló és csatlakozásra váró országokban. További információ a http://ec.europa.eu/progress internetes oldalon.

Boldog Ceferino Alapítvány